آموزش برتر
آموزش و یادگیری یکی از ستون های اصلی هر جامعه است 
قالب وبلاگ

  از نظر طبقه بندی، روش ساخت گرایی جزو روش های فعال و اکتشافی است که بر تولید، کنترل و تعمیم دانش تأکید می کند.
در فرآیند تدریس ساخت گرایی معلم و همه ی امکانات تسهیل کننده هستند و جزو خدمات آموزشی به حساب می آیند. بنابراین، در این روش، دانش آموز نقش اساسی را ایفا می کند.
هدف: جستجوی فعالانه فراگیرندگان از طریق فعالیت های گوناگون برای کشف راه حل ها، مفاهیم، اصول و قوانین، یکی از اهداف مهم در این روش است. داشتن روحیه ی کاوشگری برای ایجاد سؤال، طراحی، اجرا، ابداع و به دست آوردن جواب، یکی از ویژگی های ساخت گرایی است.
این الگوی تدریس از پویاترین و کارآمدترین، الگوهای تدریس است که در بسیاری از کلاس های دنیا با موفقیت در حال اجرا است.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

در این روش شاگردان باید مسئله مورد نظر را مشخص کند و خود راه های حل ممکن را برای آن در نظر گیرد و این راه حل ها را با توجه به شواهد تجربه کند ونتیجه گیری های مناسبی را با توجه به این تجربه بدست آورد و این نتیجه گیری ها را در موقعیت های جدید به کارگیرد و سر انجام به قوانین کلی و قابل تعمیم برسد. روش اکتشافی یکی از روشهای شناخته شده است که وسیعأ در ممالک پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد.

در این روش شاگردان با رهنمایی اندک معلم و یا بدون رهنمایی و دخالت آن به هدف مورد نظر نایل می آیند. زیرا در این روش شاگرد محور اصلی فعالیت به شمار میرود.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

1-تشکیل تیم ها 

در ابتدا دانش آموزان خود را به تیم های ناهمگن با توجه به شناختی که از سطح علمی و یادگیری فراگیران خود داریم گروهبندی می کنیم  تعداد افراد تیم ها به تعداد دانش آموزان کلاس بستگی دارد و بهتر است تعداد افراد تیم ها از شش نفر بیشتر نباشد . ضمنا علت استفاده از گروه بندی ناهمگن متفاوت بودن پایه ی تحصیلی وسطح علمی و یادگیری فراگیرن می باشد که در بحث ها و فعالیت ها بتوانند از یکدیگر یاری جسته و کمک بگیرند و اختلاف نمرات و نتایج تیم ها خیلی بیشتر نباشد .    


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

طی مراسمی در روز سه شنبه مورخ 92/6/19ازطرف مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان آقای حسین الماسی از فرهنگیان خوش نام و مسئول ستاد آقای دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92،بعنوان سرپرست آموزش و پرورش قروه منصوب گردید. شایان ذکر است انتصاب این دبیر اصلاح طلب موجی از خوشحالی را بعد از سال ها به آموزش و پرورش قروه بازگردانید.                                              با آرزوی موفقیت برای ایشان

[ ] [ ] [ داود غلامی ]
انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود و شمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همانطور كه مثلاً مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را می داند انجام می داد اما به زودی مجبور شد وسیله شمارش دقیق تری بوجود آورد لذا به كمك انگشتان دست دستگاه شماری پدید آورد كه مبنای آن ۶۰ بود.
این دستگاه شمار كه بسیار پیچیده می باشد قدیمی ترین دستگاه شماری است كه آثاری از آن در كهن ترین مدارك موجود یعنی نوشته های سومری مشاهده می شود. سومریها كه تمدنشان مربوط به حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح است در جنوب بین النهرین یعنی ناحیه بین دو رود دجله و فرات ساكن بودند. آنها در حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد با امپراطوری سامی عكاد متحد شدند و امپراطوری و تمدن آشوری را پدید آوردند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

تلنگرهای جانانه

شاید یکی از شاخص ترین تفاوت های تعلیم و تربیت در گذشته و حال، لزوم توجه به مشکلا ت متعدد تعلیم و تربیتی دانش آموزان باشد، که این امر ناشی از درگیری دانش آموزان امروزی با نابسامانی متعدد، اعم از آموزشی و پرورشی است.

در نگاهی کلی می توان مشکلات آموزشی - پرورشی کودکان و نوجوانان را ازمواردی چون ناتوانی در فراگیری آموزش ها تا انواع نابسامانی های روحی - روانی دانست، که به این ترتیب جای بحثی نمی ماند که آموزگاران موظف اند بخشی از نیازهای این دانش آموزان را پاسخ گویند. از نگاهی دیگر اگر آموزگاران نتوانند نابسامانی ذهنی - جسمی دانش آموزان شان را برطرف کنند، بی تردید دانش آموزان به دلیل درگیری های ذهنی شان آنچه را که آموزش داده می شود فرا نمی گیرند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

وقتی برای اولین بار تشخیص«اختلال بیش فعالی وکمی توجه» برای طفلی مطرح می شود اولین سوال والدین این است که از آنها چه کاری ساخته است؟

باید خاطر نشان کرد اگرچه زندگی با این بچه ها ممکن است گاهی سخت باشد ولی آنها می توانند موفق باشند و والدین با فراهم کردن محیطی مطلوب در خانه و مدرسه شانس این موفقیت را بالا ببرند. هرچه زودتر مشکل طفل مشخص شود احتمال جلوگیری از افت تحصیلی و اختلا ل در روابط اجتماعی و بروز مسائلی همچون ضعف در اعتماد بنفس و اعتیاد کمتر می شود. بچه ها بویژه نوجوانان باید به صورت فعال در برنامه ریزی مدرسه و تیم درمانی شرکت داده شوند.

موفقیت تحصیلی نیاز به بعضی توجهات دارد ولی اکثر آنها در محیط مدارس عادی قابل تربیت هستند و عده ای هم ممکن است به خدمات خاص آموزشی در مدرسه یا خارج از مدرسه نیاز داشته باشند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

پس حدود،آزادي عمل يك كودك را،شرايط وويژگيهاي شخصيتي ومحيطي اوتعيين مي كند. فرددراوايل تولدبه علت محدوديت شناختي،حركتي ورفتاري خودقادرنيست يك پرتگاه را ازيك سطح همواربه خوبي تميزدهد.يادرصورت مواجه شدن باسقوط،خودرانجات دهد،ياقسمت شكسته ي يك شيشه را،به عنوان جزئي خطرناك آن پديده درنظرداشته باشد،يادريابدو بدانند كه آب بازي باآب مرگ آفرين چه تفاوتي دارند؟


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

اهل تفكيك به انگيزه اثبات ناتواني عقل فلسفي ، به راهي كشانده شده اند كه مي توان آن را صورت ديگري از فلسفه ورزي دانست. سخن اين جريان فكري، رد يا قبول يك نوع فلسفه است در قبال فلسفه هاي ديگر، نه اين كه سخن از نظام معرفتي ديني در برابر نظام هاي معرفتي بشري باشد.

   
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

شاید مهم ترین مساله ای كه فلسفه- به عنوان شاخه ای از درخت تنومند شناخت بشری - در طول تاریخ حیات و حیات تاریخی خود، كوشیده به آن پاسخ دهد و آن را به عنوان معمایی بغرنج حل كند، مسأله هستی شناسی است. هستی چیست؟ سرچشمه و منشا وجودی وجود كدام است؟ گوهر بنیادین و ریشه پنهان آن چیست و از كجاست؟

مسائل اساسی فلسفه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، آشكار یا ضمنی، بستگی تام به پاسخی دارد كه به این پرسش های بنیادین داده می شود، و در ارتباط تنگاتنگ با نوع رویكردی است كه نسبت به این مسئله در پیش گرفته می شود. مسائلی چون ماهیت شناسی، پدیده شناسی، ساختارشناسی، شناخت شناسی، انسان شناسی، اخلاق شناسی، شناخت خیر و شر، آزادی و اجبار، ضرورت و تصادف، و سایر مسائل مهم دیگر فلسفی، در ارتباط با موضوع هستی شناسی و وجود شناسی طرح می شوند و پاسخ به آن ها در گرو پاسخی است كه فلسفه به مسئله ی هستی شناسی می دهد.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

نار آمدن با فشارهای زندگی و کسب و مهارت های فردی و اجتماعی همواره بخشی از واقعیات زندگی انسان بوده و در ادوار متفاوت زندگی او به اشکال گوناگون تجلی یافته است. در دوران کودکی تعارض ها جلوه چندانی ندارد اما با افزایش سن و هنگام مواجهه با دشواری های ویژه سنین نوجوانی و جوانی، کشمکش های درونی و محیطی بیشتر تظاهر پیدا می کنند. تا مدت های طولا نی این که مسایل روزمره زندگی می تواند اثرهای زیان بخش بر روی سلا مت جسمی و روانی داشته باشد مورد تردید بود. اما مطالعات اخیر نشان داده است که این امر حقیقت دارد. در واقع بین تعداد مسایل روزمره ای که افراد تجربه می کنند و علا یم مشکلا ت سلا مت و تنش های روان شناختی و هم چنین فیزیولوژیکی، همبستگی وجود دارد. حتی شواهدی وجود دارد دال بر این که استرس می تواند بر سیستم ایمنی تاثیر مفنی بگذارد و خطر ابتلا به بیماری های عفونی را افزایش دهد.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]
رفتار سازمانی علم مطالعه و کاربرد دانش درباره نحوه برخورد مردم، افراد و گروه ها در سازمانها می باشد. این کار با رویکرد سیستمی انجام می شود.

کلمات کلیدی: رفتار سازمانی .رفتار سازمانی علم مطالعه و کاربرد دانش درباره نحوه برخورد مردم، افراد و گروه ها در سازمانها می باشد. این کار با رویکرد سیستمی انجام می شود. یعنی روابط بین مردم و سازمانها را در ارتباط با کل افراد، گروه ها، سازمانها و سیستم های اجتماعی تشریح می نماید و هدف آن دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر می باشد.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

آيا اين فكر به ذهن شما خطور ميكند كه ميشود با موسيقي تبديل به فردي باهوشتر و روشنفكر تر شد؟ آيا فردي ميتواند حتـي بـدون ريـختن يك قطره عرق يك دانش آموز، يك كتاب خوان يا يك متفكر بهتري شود؟

بله، اين امكان پذير است. برخي كتابها و سي دي هاي آموزشـي بـطور اخـتـصاصي به آموزش بالابردن قابليتهاي ذهنـي توسـط موسيقي مي پردازند. يكي از سايتهاي مفيد دراين زمينه كه مطالب آموزشي خود را در قالب سه عدد سي دي عرضه نموده سايـت معروف مي باشد.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]
بسیاری از اولیا برای کمک به کودک خود در آموختن ریاضیات، سعی می کنند به روش های گوناگون متوسل شوند تا مفاهیم پیچیده ریاضی را به او بیاموزند. برای اینکه کودک بهترین کمک را دریافت کند، باید هدف را ایجاد اشتیاق هرچه بیشتر در نظر گرفت و سعی کرد تا آنجا که ممکن است فشار را کاهش داد. انگیزه یادگیری را با نشان دادن کاربرد گسترده ریاضی در زندگی روزمره و اینکه خود اولیا احساس منفی خود را از ریاضی به کودک القا نکنند، می توان قوی تر ساخت .
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

انسان اندیشمند برای انجام دادن امور از هدف آنها پرسش میکند. پرسشگری مشخصه تفکر برای یافتن پاسخ است. تا پرسش نباشد، پاسخی درخور به وجود نخواهد آمد. آموزش و تحصیل هم از همین مقوله است. بخش قابل توجهی از زندگی آدمیان، صرف آموزش و تحصیل علم میشود.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

تعریف تفکر

بنده باید تفکر را تعریف کنم، از اینجا میروم به "خلاف آمد عادت" و طرح تفکر میکنم. تعریف تفکر حقیقی خلاف آمد عادت است و پرسش حقیقی خلاف آمد عادت است و این خلاف آمد عادت تفکر اصیل است و آن تفکر اعتیادی منطقی تفکر نیست پرسش خلاف آمد عادت از امر خلاف آمد عادت تفکر است. چنانکه حافظ امر خلاف آمد عادت را چنین میگوید :


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

هورکهایمر و آدورنو در دیالکتیک روشنگری سعی کردند به توصیفی دیالکتیکی از تاریخ بپردازند. آنها چون هگل تحولات تاریخی را محصول نقض دیگری و غیر می دیدند، اما نه با این هدف که حرکت پیش رونده خرد در تاریخ را نشان بدهند. بیشتر شبیه به آنچه نیچه در برداشتن نقاب از چهره عصر روشنگری انجام داده بود، آنها رویکرد دیالکتیکی از تاریخ را در مطالعاتشان به کار گرفتند تا بتوانند حضور غیرعقلانی های مختلف در عصر مدرن و بازگشت اسطوره در دنیای عقلانی شده قرن بیستم را به نمایش بگذارند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

عده ای بـــا به کار نگرفتن ذهن خود آنرا به طرز وحشتناکی بی حس و کرخت می کنند، چنین رفتاری باعث می شود درخت افکار شما هیچ گاه به بار ننشیند.

1- زیاد مطالعه کنید


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

پس حدود،آزادي عمل يك كودك را،شرايط وويژگيهاي شخصيتي ومحيطي اوتعيين مي كند. فرددراوايل تولدبه علت محدوديت شناختي،حركتي ورفتاري خودقادرنيست يك پرتگاه را ازيك سطح همواربه خوبي تميزدهد.يادرصورت مواجه شدن باسقوط،خودرانجات دهد،ياقسمت شكسته ي يك شيشه را،به عنوان جزئي خطرناك آن پديده درنظرداشته باشد،يادريابدو بدانند كه آب بازي باآب مرگ آفرين چه تفاوتي دارند؟
پس شرايط وويژگيهاي سني اين كودك به ما اجازه نمي دهدكه اورابا توجه به حق آزادي اش درمواجهه باخطررهاكنيم وحيات اورابه مخاطره بيندازيم.ولي درعين حال به اين معنا هم نيست كه دركليه جوانب، حقوق اورادرنظرنگيريم.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]
واژه‌شناسی‌ هرمنوتیك‌
استعمال‌ واژه‌ هرمنوتیك‌ از یونان‌ باستان‌ به‌ طور متفرق‌ تداول‌ و رواج‌ داشته‌ است. ارسطو از این‌ لفظ‌ برای‌ عنوان‌ رساله‌ خویش‌ درباب‌ منطق‌ قضایا از كتاب‌ ارغنون‌ خود استفاده‌ كرد و آن‌ را باری‌ ارمنیاس‌(Peri Hermeneias) به‌ معنای‌ �درباب‌ تفسیر� نامید. وی‌ در این‌ اثر به‌ بررسی‌ ساختار دستوری‌ (grammatical) گفتار آدمی‌ پرداخت. در گفتار آدمی‌ كه‌ در قالب‌ قضایا بیان‌ می‌شود، موضوع‌ و محمول‌ متحد شده‌ و بر هم‌ حمل‌ می‌شوند تا خصوصیات‌ اشیأ را آشكار سازند. به‌ رغم‌ این‌ تداول‌ استعمال، اصطلاح‌ هرمنوتیك‌ به‌ مثابه‌ شاخه‌ای‌ از دانش‌(discpline) تا عصر رنسانس‌ و اصلاح‌ مذهبی‌ یعنی‌ قرن‌ شانزدهم‌ میلادی‌ هنوز تحقق‌ خارجی‌ نیافته‌ بود.(۱)
تا قرن‌ هفدهم‌ میلادی‌ مباحثی‌ منظم‌ و مرتبط‌ كه‌ شاخه‌ خاصی‌ از دانش‌ را تشكیل‌ دهد و نام‌ هرمنوتیك‌ بر آن‌ نهاده‌ شده‌ باشد، سراغ‌ نداریم. معمولاً‌ دان‌ هاور(Donn Hauer) را نخستین‌ كسی‌ می‌دانند كه‌ از این‌ واژه‌ به‌ عنوان‌ معرف‌ شاخه‌ای‌ از دانش‌ استفاده‌ كرد. وی‌ در سال‌ ۱۶۵۴ میلادی‌ از این‌ كلمه‌ برای‌ عنوان‌ كتابش‌ مدد گرفت.(۲)

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]
الف  - خانواده خشك و سخت گير

 1 -  پدر و مادر ها با بچه ها همان طور رفتار مي كنند كه والدين خودشان رفتار كرده اند.

 2 -  تصميم گيري با يكي از والدين  خصوصا پدر  انجام مي گيرد. معمولا پدر خانواده حاكم بر رفتار و اعمال فرزندان است و هيچ يك از اعضاي خانواده اجازه اظهار نظر ندارند

 3 - والدين چنان رفتار مي كنند كه فرزندان مي آموزند حق هيچ گونه ابراز عقيده اي را - حتي در مواردي كه مي تواند مانع از بروز بعضي مشكلات براي خانواده گردد - ندارند.

 4 - اگر فرزندان از فرمان والدين اطاعت نكنند ‍ ، والدين آنان ناراحت  ، خشمگين و آزرده خاطر مي شوند.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

مفاهیم: پساساختارگرایی چیست؟

مفاهیم: پساساختارگرایی چیست؟

اندیشه > حکمت‌و فلسفه  - سول نیومن:
زبان‌شناسی جدید که با سوسور (ferdinand de saussure) آغاز شد، موجد تحولات زیادی در علوم‌انسانی شد؛ از یک سو جنبش فکری ساختارگرایی در زبان‌شناسی پدید آمد و از دیگر سو همین جنبش بر حوزه‌هایی چون انسان‌شناسی و روانکاوی و جامعه‌شناسی تأثیر نهاد و در مواضعی به ایجاد علومی چون نشانه‌شناسی مدد رساند.

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

نظریه ساختن گرایی:

ساختن گرایی گفتمان نوینی در عرصه روان شناسی شناختی است که مفهوم زیربنایی آن این است که دانش توسط فراگیر ساخته می شود و درواقع این یادگیرنده است که با عنایت به دانش وتجارب پیشین خود موقعیت جدید را تفسیر کرده ودانش خود را می سازد. مفهوم ساختن گرایی قدمت زیادی دارد و به کارهای سقراط و افلاطون و ارسطو برمی گردد اما ظهور آن به عنوان گفتمان مربو ط به اواخر قرن بیستم وحاصل تلاش افرادی همچون پیاژه، برونر، ویگوتسکی و دیویی به عنوان معماران این نظریه شمار می رود. این رویکرد درعمل برتری خود را نسبت به رویکردهای سنتی آموزش نشان داده است. بسیاری سعی نموده اند که مفروضات ساختن گرایی را در امر آموزش به کار ببرند که رویکرد مساله محور ویتلی وروش آزمایشگاهی ساندرز از نمونه های آن هستند. 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

این یک حقیقت علمی است: افرادی که دچار اضطراب می‌شوند زودتر از افرادی که مضطرب نیستند، می‌میرند. دکتر استانلی جونز چنین می‌گوید: «ما برای زندگی در ترس و تشویش آفریده نشده‌ایم». زندگی با اضطراب، مخالف طبیعت آدمی است و اضطراب بسیار مخرب و خطرناک است.

1- اضطراب از دست دادن اصل (مسیر و هدف) زندگی است
زندگی از چیزهای مادی بسیار مهم‌تر است اما اغلب اضطراب‌های ما در مورد موضوعات بی‌اهمیت و غیرمهم همانند غذا، نوشیدنی، لباس، خانه و ماشین است. اگر ما در چیزهای مادی به‌دنبال تکامل بگردیم تمام مسیر و هدف زندگی را از دست می‌دهیم. اصل در زندگی برقراری ارتباط با خداست و حال آنکه اضطراب، اصل زندگی را از دست می‌دهد.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

اقدام‌پژوهي (پژوهش در عمل) رويكردي سازنده در جهت گسترش تواناييهاي كارورزان در عرصه‌هاي مختلف شغلي است. در حوزة آموزش و پرورش نيز اين انديشه گامي اساسي در جهت اصلاح و بهبود محسوب مي‌شود كه با تكيه بر توانايي‌‌ها و مشاركت عمومي به‌ثمر مي‌رسد. با اين رويكرد همه كاركنان مي‌توانند به عنوان عنصري سازنده و فكور در جهت شناسايي مسايل و حل آنها در محيط‌هاي آموزشي سازماندهي و به‌كار گرفته شوند. اقدام‌پژوهي با گذر از برخي تشريفات سنتي درحوزة تحقيقات، فرصت دانش‌آفريني را در سطحي فراگير مهيا مي‌سازد؛ به نحوي كه هر كارورز مي‌‌تواند براي بهبود فعاليت‌هاي شغلي خود، طرحي نو را دراندازد و حركت خود را به‌سمت بهبود و پيشرفت سامان دهد. بكارگيري اين انديشه در حوزة آموزش و پرورش، توسعة ظرفيت بهبود در نظام آموزشي از طريق انديشه هزاران معلم و مديري است كه مي‌توانند در مسير كاميابي دانش‌آموزان از آموزش و تحصيل حركتي اساسي به‌عمل آورند. با اين وصف بايد براي فهم و گسترش اين انديشه در نظام آموزشي كوشش‌هاي بيشتري به‌عمل آيد، تا جايي كه هر معلم و مدير اقدام‌پژوهي را يكي از وظايف خود در جريان آموزش به‌حساب آورد.

زمينه‌هاي گسترش انديشة پژوهش در عمل
   

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

 

  الگوي تدريس / الگوي عمومي تدريس

  الگوي تدريس چيست؟

الگو، معمولاً به نمونه کوچکي از يک شيء يا به مجموعه اي از اشياي بيشمار گفته مي شود که ويژگيهاي مهم و اصلي آن شيء بزرگ يا اشياء را داشته باشد. الگوي تدريس، چهارچوب ويژه اي است که عناصر مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب يک الگوي تدريس، بستگي به نوع آگاهي معلم از فلسفه و نگرشهاي تعليم و تربيت خواهد داشت.
تدريس يک فرآيند است و فعاليتي است که در داخل يک الگو صورت مي پذيرد، الگوهاي تدريس متعددي توسط صاحبنظران معرفي شده اند که به مهمترين آنها اشاره خواهيم کرد.  

  الگوي عمومي تدريس (general teaching model)


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

مقدمه .در فضای آموزشی قرن 21 مقوله های سرعت، دقت، مهارت و اطلاعات و فناوری های نوین مطرح است. در این فضا، کلاس درس، تحت عنوان سلف سرویس عمومی و مدرسه، تحت عنوان جمهوری دانش نام می گیرد که از استانداردهایی خاص پیروی می کنند که باید در به کارگیری آنها دقت های لازم اجرائی ویژه لحاظ گردد. لذا وجود خصوصیات و شرایط لازم در فرایند یاددهی- یادگیری در کلاس درس که مطابق نیازها و ویژگی های فراگیران می باشد، طبق استاندارد سازی یعنی تعیین آنچه که باید انجام شود و اجرای آن، باید به بهترین وجه ترسیم شود. در این فضای آموزشی عقیده بر این است که به منظور تدوین استانداردها بالاخص در یک کلاس و فضای آموزشی باید برنامه و نیازهای فراگیران لحاظ گردد. محیط آموزشی لازم است با تکنیک های جدید آموزشی آراسته گردد، زیرا عقیده بر این است که انطباق های خلاق پویا به طور مؤثری در فضای کیفی آموزشی تأثیر دارد. انطباق های خلاق می توانند برنامه های درسی را به یکدیگر مرتبط کنند و مفاهیم عینی- ذهنی را عینی تر سازند و برخی درس ها و محتواها در فضای مناسب که بر اساس استانداردها غنی شده اند بر یادگیری تأثیر به سزایی دارد.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

اشاره

با این که فناوری آموزشی تأثیر مهمی در امر آموزش دارد، اما تغییرات حاصل از فناوری ممکن است، به تنهایی به اصلاحات آموزشی سودمندی منجر نشود. البته اگر بخواهیم از فناوری آموزشی استفاده مؤثری ببریم، باید اصلاحات قابل توجهی در زمینه آموزش، طراحی و اجرا کنیم تا مدارس بتوانند از مزایای فناوری بهره مند شوند. 

 اصول اولیه آموزش

 بسیاری از برنامه های آموزشی موجود بر ارائه اطلاعات تأکید می کنند. ابزارهایی نظیر عکس، انیمیشن ، صدا، ویدیو و رسانه های دیگر حامل پیام، ارائه اطلاعات را تسهیل می کنند، هر چند که ارائه اطلاعات به تنهایی آموزش محسوب نشود. اگر همه آنچه که ما نیاز داریم، یادگیری اطلاعات بود، در این صورت می توانستیم مدارس و برنامه های آموزشی را تعطیل کنیم. امروزه با دسترسی به اینترنت، سیلی از اطلاعات در اختیار ماست. اما مفهوم آموزش بسیار گسترده تر از اینهاست. دست کم، آموزش به نمایش مهارت، ارائه فرصت برای به کارگیری مهارت جدید، راهنمایی و بازخورد نیاز دارد.

همراه کردن ارائه اطلاعات با تعدادی سؤال چند گزینه ای، آن را تبدیل به آموزش نمی کند. در اغلب برنامه های آموزشی چیز خاصی دیده نمی شود و ارائه اطلاعات ( گفتن ) با یادآوری مطالب گفته شده، دنبال می شود. گفتن و پرسیدن اطلاعات را نمی توان آموزش تلقی کرد.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

راهنمای روش مطالعه صحیح و اصولی و روشهای مرور مطالب خوانده شده

مقدمه
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده می‌کنید؟ یک روش مطالعه صحیح و اصولی می‌تواند بسیاری از مشکلات تحصیلی را از بین ببرد. بررسیهای بعمل آمده گویای آن است که افرادی که در زمینه تحصیل موفق بوده‌اند، روش صحیحی برای مطالعه داشتند. یادگیری (learning) مسئله‌ای است که در سراسر طول زندگی انسان بویژه در دوران دانش آموزی و دانشجویی اهمیت زیادی دارد. چرا که دانش آموزان و دانشجویان همیشه در معرض امتحان و آزمون قرار دارند و موفقیت در آن آرزوی بزرگشان است.
شاید به افرادی برخورده باشید که می‌گویند: همه کتابها و جزوه‌ها را می‌خوانم، اما موقع امتحان آنها را فراموش می‌کنم، یا من استعداد درس خواندن را ندارم، چون با اینکه همه مطالب را می‌خوانم اما همیشه نمراتم پایین است و یا ... . بسیاری از اینگونه مشکلات به نداشتن یک روش صحیح برای مطالعه باز می‌گردد. عده‌ای فقط به حفظ کردن مطالب اکتفا می‌کنند، بطوری که یادگیری معنا و مفاهیم را از نظر دور می‌دارند. این امر موجب فراموش شدن مطالب بعد از مدتی می‌شود، در واقع آنچه اهمیت دارد یادگیری معنا و مفهوم است، چیزی که نمی‌توانیم و نباید از آن دور باشیم.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]

امروزه آموزش و پرورش رسمی در پی آمادگی برای زندگی آینده از طریق یادگیری مفید و مؤثر است وکلا" تدریس عبارتست از:
تعامل یا رفتار متقابل معلم و دانش آموز بر اساس طرح منظم و هدفدار برای ایجاد تغییرات مطلوب و تسهیل یادگیری فرد و شناخت او از جهان است.
و تدریس خوب : تدریسی است که به خوب یاد گرفتن فراگیران کمک کند. در این فرایند یادگیرنده باید فعال باشد. به بحث بپردازد،مسائل را حل کند و با استفاده از راهنمایی های معلم به کسب تجربه بپردازد.
معلمان در حالی که به شاگردان در کسب اطلاعات ، مهارتها، راههای تفکرو ابراز نظرات خود کمک می کنند، باید به آنان نحوه ی یادگیری را نیز درس دهند.
چگونگی انجام تدریس اثر بسیاری بر توانایی شاگردان برای آموزش خودشان دارد . معلمان موفق تنها ارائه دهندگان مطالب نیستند بلکه آنان شاگردان خود را به تکالیف شناختی و اجتماعی وادار می نمایند و به آنان چگونگی کسب، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات را می آموزند تا چگونگی فراگیری را یاد بگیرند و منابع را به طور مؤثر به کار ببرند.لذا نقش عمده تدریس ،خلق یادگیرندگان فعال ، خلاق و قدرتمند است.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ داود غلامی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

یک پژوهشگر انسان شناس، در آفریقا، به تعدادی از بچه های بومی یک بازی را پیشنهاد کرد
او سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه های خوشمزه را برنده می شود
هنگامی که فرمان دویدن داده شد ، آن بچه ها دستان هم را گرفتند و بایکدیگر دویده و در کنار درخت، خوشحال به دور آن سبد میوه نشستند
وقتی پژوهشگر علت این رفتار آن ها را پرسید وگفت درحالی که یک نفراز شما می توانست به تنهایی همه میوه ها را برنده شود،چرا از هم جلو نزدید؟
آنها گفتند: " اوبونتو" ؛ به این معنا که: "چگونه یکی از ما می تونه خوشحال باشه، در حالی که دیگران ناراحت اند"؟
اوبونتو" در فرهنگ "ژوسا" یعنی :
من هستم، چون ما هستیم "

امکانات وب
  • تکاب بلاگ
  • معلم آی تی